21 12
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

เกียรตินิยม

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

เกียรตินิยม

คือตอนนี้ผมจะจบการศึกษาแล้ว แล้วเกรดเฉลี่ยผมอยู่ที่ 3.5 แต่พอดีว่ามี D มา1 ตัว

ผมไม่รู้ว่ายังจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอยู่ไม๊ เห็นที่ ม. อื่นบอกว่าไม่ให้กัน แต่ ม.เราผมดูแล้วไม่ได้เขียนไว้

หรือต้องรู้เอง ขอผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคับ

TOP

อันดับสอง หรือ ปล่าวครับ
ทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอะเจอค่อยๆไปเถอะอย่าใจร้อน

TOP

เห็นเค้าบอกห้ามมีD นิ อันนี้ผมก็ฟังๆมาอีกที เพราะไม่ได้หวังอะไรมากกับเกียตินิยม 5555+
ฉั น รั ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . . .

TOP

พี่ได้ D+ มา 1 ตัว ก็ได้เกียรตินิยมครับ  แต่ D เฉยๆ ไม่รุ้ว่าได้รึป่าว

คำตอบแบสิคนะครับ   รองไปเปิดดูคู่มือ ของปีการศึกษาน้องเองดูนะครับ เผื่อมีคำตอบให้ในเบื้องต้น  ถ้าไม่ชัวร์ ถามเจ้าหน้าที่ที่คณะน้องเลยครับ

TOP

ได้นะ

ไม่ได้ลงเรียนใหม่นี่

TOP

ได้นะ อันดับสอง ได้
1 น่าจะไม่-*-

TOP

เกรด 3.5  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงินค่ะ

3.2  เกียรตินิยมอันดับ 2 ค่ะ

ส่วนเรื่อง มี D มา1 ตัว  ในคู่มือนิสิตก็ไม่ได้บอกไว้ว่าได้หรือไม่ (หรือว่าบอกไม่หมดก็ไม่รู้)

แต่ถ้ามหาวิทยาลัยอื่นไม่ได้  ที่ม.น.ก็น่าจะเหมือนกันนะคะ  คิดว่าน่าจะหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศค่ะ

[ แก้ไขล่าสุด Florence เมื่อ 1-3-2011 20:49 ]
I'm S?NE.

TOP

สอบถามกอง บ เลยครับ

TOP

เข้ามาดูข้อมูลครับ

ได้ D+ มาตัวนึง  แย่เลย

TOP

น่าอิจฉาเนอะได้เกรดนิยม ทีพี่แค่ได้รอดจากการโดนรีไทน์ก็เป็นบุญวาสนาเหลือเกิน

TOP

อ้างอิงตามคู่มือนิสิตที่ได้ตอนแรกเข้าปี 1 เป็นหลักครับ ถ้าไม่แน่ใจอาจโทรไปถามที่กองบริการการศึกษาก็ได้

สำหรับของพี่ สมัยเข้าเรียนปี 47

ถ้าไม่โอน ไม่รีเกรด ไม่ติด F หรือ U
เกรด 3.5 ขึ้นไป อันดับ 1 ครับ
ถ้า 3.2 - 3.49 ได้อันดับ 2

โดยที่เกรดตัวอื่นจะเป็นอะไรก็ได้

อันนั้นมันสมัยของพี่ แต่ถ้าของน้อง พี่ไม่แน่ใจ ลองสอบถามอีกทีละกัน

ของ ม. อื่น ช่างเค้าครับ เพราะแต่ละ ม. หลักเกณฑ์ต่างกัน

ขอให้น้องได้อย่างที่หวังไว้นะครับ

[ แก้ไขล่าสุด mapman เมื่อ 2-3-2011 01:10 ]

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย Florence เมื่อ 1-3-2011 20:48
เกรด 3.5  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงินค่ะ

3.2  เกียรตินิยมอันดับ 2 ค่ะ

ส่วนเรื่อง มี D มา1 ตัว  ในคู่มือนิสิตก ...
หลักเกณฑ์เกียรตินิยม แต่ละมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดไม่เหมือนกันครับ จะเอาของ ม. อื่น มาเทียบกับอีก ม. ไม่ได้นะครับ
อย่างจุฬา อันดับ 1 ใช้เกรด 3.6 ขึ้นไป
บาง ม. ถ้าเกรดต่ำกว่า C แล้วเกรดรวม 3.5 ขึ้นไป ก็ได้อันดับ 2 แต่ถ้าต่ำกว่า 3.5 ก็ไม่ได้เลย
หรือบาง ม. อันดับ 2 เอาที่ 3.25 ก็มี

สำหรับ มน. ถ้าเป็นเกณฑ์สมัยที่พี่เข้าเรียน ก็ตาม คห.บนครับ
ไม่ว่าจะ D, D+ ก็ได้หมด แค่อย่าโอน รีเกรด หรือติด F,U ก็เป็นพอ

[ แก้ไขล่าสุด mapman เมื่อ 2-3-2011 01:05 ]

TOP

เอามาให้ดูเลยครับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙


๒๐.๔ นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐.๒ แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิต หรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

                          ๒๐.๔.๑ มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๐ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

                          ๒๐.๔.๒ ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด

ข้อ ๒๑  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา

ข้อ ๒๒ การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

              ๒๒.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

                        ๒๒.๑.๑ เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๓.๗๕

                        ๒๒.๑.๒ เหรียญเงิน ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๓.๕๐

              ๒๒.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีเหรียญทองแดง   ให้กับนิสิตที่เรียนดีประจำปีการศึกษาหนึ่ง ๆโดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ๆ ๓.๕๐ ขึ้นไป


สรุปว่า น้องน่าจะได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ครับ + เหรียญเงินด้วย ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยละกัน

[ แก้ไขล่าสุด mapman เมื่อ 2-3-2011 01:12 ]

TOP

ผมก็เปิดดูนะ ข้อบังคับมันไม่มีจิงๆ

ผมกลัวมากๆเลยว่ามันจะเปลี่ยน เฮ้อ!

แต่ยังงัยผมคิดว่าผมก็ต้องได้จะเอาไปฝากให้พ่อกะแม่ให้ได้เลย ผมหวังมันมากๆเลยนะคับ

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคับ

TOP

มี D ได้ค่ะ แต่ถ้า F ไม่ได้ค่ะ
เกรด 3.5 ได้เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญเงินค่ะ
เกรด 3.2 ขึ้น ได้อันดับ 2 ค่ะ
ของพี่รับเมื่อ กพ ที่ผ่านมาค่ะ

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย mapman เมื่อ 2-3-2011 00:49


หลักเกณฑ์เกียรตินิยม แต่ละมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดไม่เหมือนกันครับ จะเอาของ ม. อื่น มาเทียบกับอีก ม. ไม่ได้นะครับ
อย่างจุฬา อันดับ 1 ใช้เกรด 3.6 ขึ้นไป
บาง ม. ถ้าเกรดต่ำกว่า C แล้วเกรดรวม 3.5 ขึ้นไป ก็ได้อันดับ 2 แต่ถ้าต่ำกว่า 3.5 ก็ไม่ได้เลย
หรือบาง ม. อันดับ 2 เอาที่ 3.25 ก็มี

สำหรับ มน. ถ้าเป็นเกณฑ์สมัยที่พี่เข้าเรียน ก็ตาม คห.บนครับ
ไม่ว่าจะ D, D+ ก็ได้หมด แค่อย่าโอน รีเกรด หรือติด F,U ก็เป็นพอ
อย่างนั้นหรอค่ะ  เข้าใจแล้วค่ะ  ขอบคุณค่ะ
I'm S?NE.

TOP

๕๕๕+  อิจฉา จัง  เราได้ครบทุกเกรด   A - F  มี  P   มี  U มี  ครบ  ชีวิตนี้คุ้มค่าเลย

TOP

หลัก ๆ คือ ห้ามลงเรียนซ้ำครับ
และห้ามเทียบโอนหน่วยกิตด้วย
นอกนั้นก็ดูตาม GPA ครับ

ยังงัยก็อยากให้นิสิตอ่านคู่มือกันหน่อยนะครับ พิมพ์แจกกันมาก็ใช้งบประมาณไม่ใช่น้อย ช่วยกันใช้ให้มันคุ้มหน่อย

TOP

ผมก็เหมือนกันครับเซ็งมากๆ ได้ 3.21 คิดว่าจะได้เกียรตินิยมอันดับ2แน่ๆ พอมาดูอีกที ห้ามมีโน้นมีนี่เอยะเแยะไปหมด ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงไม่ให้ ทั้งๆที่ผลสรุปสุดท้ายคือเราพยายามจนเกรดสูงถึงขนาดนี้แล้วแท้ๆไม่น่ามาดูวิธรการเลยน่าจะดูผลความพยายามสุดท้ายมากกว่า
https://www.facebook.com/Highcontrast.studio

TOP

F ไปตัวนึง เกรดสามกว่าก็ไม่ช่วยไรเลย
ทางอีกแสนไกลที่เราต้องเจอะเจอค่อยๆไปเถอะอย่าใจร้อน

TOP

 21 12
เพิ่มหัวข้อใหม่