เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ห้องรับประทานอาหาร 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ห้องรับประทานอาหาร 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

ห้องรับประทานอาหาร
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
 
เรียบเรียงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)
 
ห้องอาหาร 
 
แหล่งที่มาของภาพ:
http://housewall.blog.mthai.com/2010/11/01/public-4/comment 

ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)

คำนิยามที่แท้จริง ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์
 
หลักธรรมประจำห้องอาหาร สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ
 
หน้าที่หลักของห้องอาหาร
        1) เป็นที่ประชุมสมาชิกทุกคนในบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทุกวัน
          2) ใช้ปลูกฝังสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะให้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน

          หากสมาชิกในครอบครัวรับ ประทานอาหารไม่พร้อมหน้าพร้อมตากัน จะเกิดปัญหา น้อยเนื้อต่ำใจและปัญหาความแตกแยก แต่หากสมาชิกขาดสัมมาวาจาจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งบานปลายใหญ่โต
 
ห้องครัว 
 
แหล่งที่มาของภาพ:
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=grizzlybear&month=03-2009&date=11&group=38&gblog=35 
 
ความรู้ที่ต้องมีเกี่ยวกับห้องอาหาร
          1) ห้องอาหาร คือ ห้องที่สมาชิกทั้งบ้านใช้รับประทานอาหารร่วมกัน จึงต้องรักษาความสะอาดให้ดี ไม่ควรเก็บอาหารไว้ในห้องนี้           2) ห้องครัว คือ ห้องสำหรับปรุงอาหารและเก็บอาหารทุกประเภท ต้องรักษาความสะอาดและจัดให้เป็นระเบียบ มิฉะนั้นจะเป็นแหล่งชุมนุมของมด หนู และแมลงต่าง ๆ
        3) ห้องรับแขก คือ ห้องที่ใช้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือมีธุระสำคัญ จึงเสมือน เป็นหน้าตาของบ้าน ไม่ควรปล่อยให้รกรุงรัง ต้องจัดให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดอยู่เสมอ
        4) บ้านใดที่ใช้ห้องอาหารรวมกับห้องรับแขก ควรใช้เครื่องเรือนแบ่งเขต 2 ห้องให้ชัดเจน
        5) ควรจัดชุดเก้าอี้รับแขกไว้ตรงประตูทางเข้า และจัดโต๊ะรับประทานอาหารไว้ใกล้ ห้องครัว อีกทั้งควรตกแต่งห้องให้มีบรรยากาศเย็นตา
         6) ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ของห้องครัว ห้องอาหาร ห้องรับแขก ให้พร้อมและสะอาด มีครบตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว
         7) ควรจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงให้ครบตามความจำเป็น และเพียงพอกับคนในบ้าน
         8) ควรฝึกอบรมสมาชิกในบ้านให้รู้จักช่วยกันทำครัวตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อฝึกความสามัคคี
         9) ควรฝึกสมาชิกในบ้านให้รู้จักวิธีการถนอมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
 
ประโยชน์จากการใช้ห้องอาหารอย่างถูกต้อง
       1) ทางใจ
             1.1) รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร คือ ระลึกอยู่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ จะได้นำเรี่ยวแรงไปทำความดี
               1.2) รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์ คือ รู้จักการกำหนดรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ จะได้มีทรัพย์เหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น และใช้บริจาคสร้างบุญกุศลอันเป็นหนทางไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
               1.3) รู้จักประมาณในวาจา คือ การใช้คำพูดที่นุ่มนวล มีเหตุผล มีประโยชน์ เหมาะแก่กาลเทศะในสถานการณ์ต่าง ๆ
       2) ทางกาย
             2.1) ใช้ห้องอาหารสำหรับประกอบอาหาร
                2.2) ใช้เป็นที่ประชุมสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตา
                2.3) ใช้ห้องอาหารเป็นที่รับประทานอาหาร
                2.4) ใช้ห้องอาหารเป็นที่เก็บอาหาร
                2.5) ใช้ห้องอาหารเป็นที่ต้อนรับแขก


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
http://www.dmc.tv/pages/yunaiboon_journal/dining-room-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่