เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ขายปลายท่อรถยนต์ / ท่อเดิม ksr

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ขายปลายท่อรถยนต์ / ท่อเดิม ksr

ขาย ป ล า ย ท่ อ ร ถ ย น ต์ ข้างซ้ายเป็นไส้เยื้องเสียงเงียบ  เหมาะกับรถเกียร์ออโต้
ข้างขวาเป็นไส้ตรง แต่เงียบของนอก


ขนาดข้างซ้ายน่าจะ 1 นิ้วครึ่ง  ส่วนข้างขวาน่าจะ 3 นิ้วครับ เพราะติดมากับเครื่อง 4g 63 t
ราคาท่อซ้าย ขาย 1,000.- ท่อขวา ขาย 3,500.- ครับ

สนใจโทร : 091-0285736, 083-9542613
ขาย ข อ ง เ ดิ ม KSR
ซื้อรถมาก็ถอดเลย ใส่ของแต่งแทน เลยเก็บของเดิมไว้
เบาะ 200.-  (ขายแล้วค่ะ)
โช้ค 300.- (ขายแล้วค่ะ)  
คาบู 700.- (ขายแล้วค่ะ)
บังโคลนหลังพร้อมไฟ 300.- (ขายแล้วค่ะ)
ท่อ 1,000.-

สนใจโทร : 091-0285736, 083-9542613
[ แก้ไขล่าสุด AnnyGolfy เมื่อ 20-5-2013 23:52 ]

TOP

เบาะ KSR ขายแล้วค่ะ

TOP

โช้คกับคาบู ขายแล้วค่ะ

TOP

บังโคลนหลังพร้อมไฟ ขายแล้วค่ะ

TOP

091-0285736

TOP

090-9642486

TOP

091-0285736

TOP

บังโคลนมีไฟด้วย เท่ห์จริงๆ
จะทำทุกอย่างเพื่อให้คนข้างหลังได้สุขสบาย....
AE.RACING CLUB

TOP

@lawin_s

เดิมๆ เลยค่ะ

TOP

091-0285736

TOP

091-0285736

TOP

083-9542613

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่