เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

รับสมัครงานด่วน

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

รับสมัครงานด่วน

รับสมัครด่วนมาก
รับสมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานสต๊อกสินค้า
1. เพศชาย/หญิง
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 35 ปี
3. การศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.3 ขึ้นไป  ถ้าเป็นสาขาเกี่ยวกับบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรมได้รับพิจราณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้โปรแกรม microsoft world และ Excel ได้พอสมควร
5. เงินเดือน 8000 บาท
6. มีรถมอเตอร์ไซด์สำหรับมาทำงาน
7. เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจในการทำงาน
เข้าทำงาน 08.00 น. เลิกทำงาน 17.00 น.
แต่อาจต้องมาก่อนเวลาประมาณ 15 นาที และเลิกงานช้าประมาณ 15 นาที แล้วแต่บางวัน
หยุดทำงานวันอาทิตย์
งานเกี่ยวกับการจดบันทึกการเบิกของ ลงสต๊อกของที่รับมาและเบิกไป  บันทึกค่าแรง  การสั่งของตามรายการ มีการทำสรุปยอกจ่ายเงินเดือนของทุกวันที่ 12-27 ของทุกเดือน และ 28-11 ของทุกเดือน (แบ่งเป็น 2 week )
ทำเอกสารส่งงวดงานผู้รับเหมา  ทุกวัน ที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน มีการสแกนงานส่งทางอีเมล์ สามารถเข้าทำงานได้ทันที เป็นงานของหมู่บ้านจัดสรร ชื่อหมู๋บ้านบ้านวังวารี  ของ บริษัท บ้านวังเลิศ จำกัด  ติดต่อด่วน 0800845882 สามารถเข้าทำงานได้ทันที หลังจากทดลองงานประมาณ 4 วัน
สถานที่  ตรงทางมาวัดยางเอน ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่านทางที่จะไปแยกหนองอ้อ
มีการเข้ามาลองทำงานก่อนวันที่ 26 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2555 และเริ่มทำงานจริงวันที่ 1 พฤศจิกายน พร้อมกับส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร 1 ฉบับ
4. มีบัญชีเงินฝกของธนาคาร กสิกรไทย และถ่ายสำเนาหน้า bookbank จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมเสร็จรับรองสำเนาถูกต้องตั้งแต่เอกสาร ข้อ 1-4
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ยื่นเอกสารข้อ 1-5 ในวันที่ทดลองงานอย่างช้าสุดหลังวันที่ทดลองงานเสร็จ
***ขอบุคคลที่สามารถทำงานได้จริงและไม่มีปัญหาภายหลังทดลองงานว่าจะไม่ทำงาน

[ แก้ไขล่าสุด ชุติพร เมื่อ 25-10-2012 12:01 ]
เข้าวันที่ 23 ยังทันไหมครับ ถ้าเป็นวันที่ 1 พ.ย.
ขอรายละเอียดได้ไหมครับ

สถานที่ทำงาน

มีโอทีไหม

สถานที่รับสมัคร

ขอบคุณครับ

มีผู้มาสมัครแล้ว

มีผู้โทรเข้ามาติดต่อทางบริษัท แล้ว แต่ต้ิองดูการพิจารณาก่อนถ้าตกลงรับหรือไม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รับสมัครคนเข้าทำงาน

ตอนนี้สามารถเข้ามาทำงานได้ยังรับสมัครอยู่ค่ะ

ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ
เพิ่มหัวข้อใหม่