เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ม.นเรศวร จัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ม.นเรศวร จัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555  ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้วางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลา

........................................................................................

 

พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม : ข่าว

ยศวดี  สายสืบ,พงศ์ภัทร  ฟักฟูม,ศุภเลขา  พันธ์ปัญญา : ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.nu.ac.th 261 /2555


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่